PRAVIDLA OBECNĚ PLATNÁ PRO VÝMĚNU KOMPONENTŮ SYSTÉMŮ COMMON RAIL

PRAVIDLA OBECNĚ PLATNÁ PRO VÝMĚNU KOMPONENTŮ SYSTÉMŮ  COMMON RAIL
( na dodržování pravidel je závislé případné uznávání záručních nároků )

  • s výměnou třeba jen 1 vstřikovače je nutná výměna palivového filtru   (Delphi nebo Stanadyne pro Ford Transit )
  • s výměnou vstřikovače vždy výměna vysokotlaké trubky
  • s výměnou sady vstřikovačů a/nebo čerpadla použít sadu ucpávek
  • s výměnou kompletní sady vstřikovačů vyměnit i vysokotlaký zásobník, nečistit jej, je to neúčinné
  • vždy provést kontrolu na magnetické piliny dle technického oběžníku Delphi ( RSA – DT306-3, platí i pro Nissan, Sužuji a Dacii, FORD – DT326, platí i pro Jaguár, KIA – DT324-2, platí i pro Hyundai )
  • při zjištění magnetických pilin vždy vyměnit čerpadlo, vysokotlaký zásobník, trubky, filtr, nádrž ( ta se může vyčistit ) a vstřikovače ( mohou se rozebírat a vyčistit, pokud není zasažen přepad vstřikovačů, mohou se opět použít )
  • z vozu vymontovávat na kontrolu díly minimálně, hrozí vnos nečistot, pokud je to zapotřebí použít sadu ucpávek, maximálně využít diagnostickou sadu YDT278 a Diamant/Laser2000
  • nerozebírat V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ČERPADLA NA AUTĚ!!!
  • pracovat v extra místnosti, auto umytý motor před výměnou jakéhokoli komponentu, použít vakuové odsátí nečistot na vstupech a výstupech systémových dílů tak, aby nedošlo k vnosu nečistot do systému
  • na díly montované neodborným servisem se nevztahuje záruka. U vstřikovačů Common Rail DELPHI to platí zvlášť. Neodborný servis tedy kupuje díly systémů Common Rail  ( ale i všechny ostatní díly vstřikovacích čerpadel ) na své riziko, jakékoli záruky jsou předem vyloučeny